زمان بارگزاری این صفحه: 6:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محمدعلی (کیوان) محمدی

محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان شد

طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، محمدعلی (کیوان) محمدی به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان منصوب شد.

عناوین ویژه