زمان بارگزاری این صفحه: 8:04 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محمد باقر نوبخت

کشور را با کمتر از 40 میلیارد دلار با اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم

دکتر محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت های جهانی، گفت: کشور را با کمتر از 40 میلیارد دلار و در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم.

عناوین ویژه