زمان بارگزاری این صفحه: 3:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محمد مهدی قلی نژاد

یک دانش آموز ماسالی نائب رییس مجلس دانش آموزی کشور شد

صدای گیلان- رییس سازمان دانش آموزی استان گیلان گفت : یک دانش آموز از گیلان نائب رییس مجلس دانش آموزی کشور شد.

مجلس دانش آموزی کشور

عناوین ویژه