زمان بارگزاری این صفحه: 6:06 PM UTC

نوشته هایی با برچسب محمد پرحلم معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گیلان

انتشارکتاب «استانداران گیلان از آغاز تا 1357»

صدای گیلان – معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گیلان گفت : کتاب « استانداران گیلان از آغاز تا1357 » به همت حوزه هنری گیلان منتشر شد.

635583947415571250

عناوین ویژه