زمان بارگزاری این صفحه: 5:45 PM UTC

نوشته هایی با برچسب محمود شکري

دعوت از مردم براي حضور در مراسم استقبال ازرئيس جمهوري

دعوت مشترك نماينده ولي فقيه در گيلان، استاندار و مجمع نمايندگان از مردم براي حضور در مراسم استقبال ازرئيس جمهوري

حضور در مراسم استقبال ازرئيس جمهوري

عناوین ویژه