زمان بارگزاری این صفحه: 12:04 PM UTC

نوشته هایی با برچسب محمود شکری در بیمارستان

«محمود شکری» به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش از بستری شدن محمود شکری، نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در بخش ccu بیمارستان شهید نورانی این شهرستان خبر داد.

محمود شکری

عناوین ویژه