زمان بارگزاری این صفحه: 5:30 PM UTC

نوشته هایی با برچسب محور اسالم به خلخال

نجات 18خودروي گرفتار در برف در منطقه اسالم به خلخال

حمل و نقل؛ 18 خودروي گرفتار در برف نجات يافتند.

عناوین ویژه