زمان بارگزاری این صفحه: 4:48 AM UTC

نوشته هایی با برچسب محکومیت

محکومیت 2 بنگاه معاملاتی در تعزیرات حکومتی گیلان

صدای گیلان – 2بنگاه معاملات ملکی در رشت بعلت اخذ حق بنگاهی مازاد بر تعرفه محکوم شناخته شدند.

عناوین ویژه