زمان بارگزاری این صفحه: 5:28 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مدال قهرمان تدبير و اميد آستارايي ها به رئيس جمهور

اهداي مدال قهرمان تدبير و اميد آستارايي ها به رئيس جمهور

مرزنشينان شهرستان آستارا مدال قهرمان تدبير و اميد را به دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور ايران اهدا مي كنند.

عناوین ویژه