زمان بارگزاری این صفحه: 6:39 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مدیرکل سیاسی وزارت کشور

موافقت با تاسیس ۵ حزب جدید

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تاسیس ۵ حزب جدید موافقت کرد.

عناوین ویژه