زمان بارگزاری این صفحه: 3:57 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مدیر امور آبفای تالش

اصلاح شبکه آب شهر لیسار تالش

صدای گیلان – اصلح نژاد، مدیر امور آبفای تالش تأمین اعتبار مورد نیاز اصلاح شبکه اصلی آب شهر لیسار را از محل اعتبارات عمرانی بالغ بر 1200 میلیون ریال اعلام کرد.

عناوین ویژه