زمان بارگزاری این صفحه: 3:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مدیر کل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستا

مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور منصوب شد

صدای گیلان – «بهزاد افشار» با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به سمت مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد .

عناوین ویژه