زمان بارگزاری این صفحه: 1:00 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مدینه نیکاکری

«قلعه کفایی» رئیس شورای شهر تالش شد

احمد قلعه کافی باکسب ۴ رای به عنوان ریاست شورای شهر تالش برگزیده شد.

شورای شهر تالش

عناوین ویژه