زمان بارگزاری این صفحه: 2:44 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مراسم چها منبر

مراسم آیینی چهل منبر لاهیجان

مردم در این مراسم معنوی از مساجد قدیمی شهر همچون مسجد یمنی، مسجد چهار پادشاهان و مسجد اکبریه حرکت می کنند و از مقابل هر خانه ای که گذر کنی، شمع هایی روشن شده که در کنار آنها بسته های کوچکی از خرما و برنج دیده می شود.این آیین بازمانده از دوران صفویه است.

عناوین ویژه