زمان بارگزاری این صفحه: 11:59 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مرتضی خاکپور

شعر گیلکی؛ رشته خشکار و رزمنده

رشته خوشکار بیهیی / ببردی بخانه آماده کودی / بعد افطار بوخوردی.

عناوین ویژه