زمان بارگزاری این صفحه: 12:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مرتضی طالع

برگزاری هفته فرهنگی قومیت های تالش و گالش در تهران

هفته فرهنگی قومیت های تالش و گالش از ۲۳دی ماه به مدت یک هفته در فرهنگسرا و پارک اندیشه برگزار می شود.

عناوین ویژه