زمان بارگزاری این صفحه: 6:22 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مردانه

اولین پیوند موفقیت‌آمیز آلت تناسلی مردانه

صدای گیلان – یک تیم جراحی در آفریقای جنوبی توانسته است برای اولین بار عمل پیوند آلت تناسلی مردانه را با موفقیت انجام دهد.

اولین پیوند موفقیت‌آمیز آلت تناسلی مردانه

عناوین ویژه