زمان بارگزاری این صفحه: 8:00 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مردم امروز،توقیف،روزنامه

روزنامه قوچانی گل به خودی زد

صدای گیلان – بخش مهمی از انتقادات جریان‌های سیاسی کشور و حتی بخشی از جریان‌دوم‌خرداد در این باره به “اقدام ناشیانه” و “غیرحرفه‌ای” گردانندگان روزنامه مردم‌امروز اختصاص یافت.

عناوین ویژه