زمان بارگزاری این صفحه: 5:36 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مرکزآموزشی درمانی قلب حشمت رشت

بازدید وزیر بهداشت ازمرکزآموزشی درمانی قلب حشمت رشت

وزیر بهداشت در ادامه بازدید از مراکز درمانی رشت، از مرکزآموزشی درمانی قلب دکترحشمت رشت بازدید کرد.

عناوین ویژه