زمان بارگزاری این صفحه: 12:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مزایده

فراخوان تجدید واگذاری اماکن ورزشی گیلان از طریق مزایده عمومی

در راستای اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان در نظر دارد تعدادی از مکان های ورزشی خودرا از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

واگذاری 184 مکان ورزشی گیلان از طریق مزایده عمومی

صدای گیلان – 184 مکان ورزشی گیلان از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار میشود .

عناوین ویژه