زمان بارگزاری این صفحه: 3:27 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مسئولان

دهستان «کسما» صومعه سرا نیازمند توجه ویژه مسئولان است

دهستان «کسما» به عنوان مقر اصلی سردار بزرگ نهضت جنگل میرزا کوچک‌خان نیازمند حتی نیم‌نگاه مسئولان برای توسعه و آبادانی بیشتر است.

دهستان «کسما» صومعه سرا نیازمند توجه ویژه مسئولان است

عناوین ویژه