زمان بارگزاری این صفحه: 3:39 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مسائل جنسی،رابطه جنسی،دختران،پسران

زنان و مردان در طول روز چند بار به مسائل جنسی فکر می کنند؟

صدای گیلان – پسرانی که به تازگی به دانشگاه راه یافته اند روزانه حدود 19 بار به داشتن رابطه جنسی و مسائل پیرامون آن فکر می کنند. در نقطه مقابل دختران روزانه 10 بار به موضوعات از این دست فکر می کنند.

عناوین ویژه