زمان بارگزاری این صفحه: 9:27 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مسجد اسپیه مزگت

جاده دسترسی به مسجد اسپیه مزگت آسفالت شد

با آسفالت جاده اسپیه مزگت دسترسی به قدیمی ترین مسجد گیلان سهولت یافت.

عناوین ویژه