زمان بارگزاری این صفحه: 10:21 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مسجد زنانه،آمریکا،پارسینه

افتتاح مسجد زنانه در آمریکا

صدای گیلان – براساس نتایج منتشر شده یک تحقیق در سال 2011، در دوم سوم مساجد آمریکا تعداد زنان نمازگزار از مردان بیشتر است.

عناوین ویژه