زمان بارگزاری این صفحه: 6:12 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مسعود کاظمی شهردار رشت شد

در انتخاب شهردار رشت کی به کی رای داد؟

شاید یکی از جنبه های جالب خبری در انتخاب شهردار جدید رشت که به نوعی سویه طنز شورای چهارم رشت را نیز به رخ کشید این باشد که اعضای شورا به کدام یک از گزینه ها رای داده اند.

مسعود کاظمی شهردار رشت شد

مسعود کاظمی با 10 رای شورا شهردار رشت شد.گفتنی است رجبی با 7 رأی، ثابت قدم 5 رأی، ساغری 1 رأی، طالع 1 رأی از تصدی بر شهرداری رشت بازماندند.

عناوین ویژه