زمان بارگزاری این صفحه: 4:49 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مسعود کاظمی شهردار رشت

در انتخاب شهردار رشت کی به کی رای داد؟

شاید یکی از جنبه های جالب خبری در انتخاب شهردار جدید رشت که به نوعی سویه طنز شورای چهارم رشت را نیز به رخ کشید این باشد که اعضای شورا به کدام یک از گزینه ها رای داده اند.

شهردار رشت

عناوین ویژه