زمان بارگزاری این صفحه: 5:20 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مشایی: برای همیشه از سیاست می روم.

مشایی: برای همیشه از سیاست می روم.

وی افزود: احمدی نژاد سرمایه بی بدیلی است که باید برای خط عدالت و ولایت محفوظ بماند و صدها مشایی هم اگر فدای این راه شوند زیاد نیست.

عناوین ویژه