زمان بارگزاری این صفحه: 4:26 AM UTC

نوشته هایی با برچسب مصطفی پورعلی

مرمت ۳۰اثر تاریخی در ماسوله

برای مرمت ۳۰ آثار تاریخی شهرک ماسوله در۲ سال گذشته ۸ میلیارد ریال هزینه شده است .

عناوین ویژه