زمان بارگزاری این صفحه: 8:02 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مصوبه هیات وزیران

اختصاص 521 میلیارد ریال برای جبران خسارات سیل در استان گیلان

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ پانصد و بیست و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری گیلان قرار ‏می گیرد.

عناوین ویژه