زمان بارگزاری این صفحه: 1:47 AM UTC

نوشته هایی با برچسب معاونت بهره وري اقتصادي موقوفات و بقاع متبركه

توديع و معارفه در اوقاف و امورخيريه استان گيلان

صدای گیلان – با حضور مديركل اوقاف و امورخيريه گيلان سرپرستان جديد معاونت هاي بهره وري اقتصادي و حقوقي ثبتي مشخص و منصوب شدند .

عناوین ویژه