زمان بارگزاری این صفحه: 8:12 AM UTC

نوشته هایی با برچسب معاونت سیاسی

کارنامه غیر قابل دفاع حوزه مدیریت سیاسی استانداری گیلان

جناب دکتر نجفی ، اگر دیر بجنبیم مطمئن باشید از آستارا تا رودسر حتی یک نماینده مجلس از اردوگاه حامیان به مجلس نخواهیم فرستاد ، چرا که استراتژی مدیریت سیاسی کنونی استان منزوی و دلسرد کردن جبهه حامیان و تقویت و میدان دادن به طرف مقابل است

معاونت سیاسی استانداری گیلان

عناوین ویژه