زمان بارگزاری این صفحه: 2:36 PM UTC

نوشته هایی با برچسب معاونت سیاسی

کارنامه غیر قابل دفاع حوزه مدیریت سیاسی استانداری گیلان

جناب دکتر نجفی ، اگر دیر بجنبیم مطمئن باشید از آستارا تا رودسر حتی یک نماینده مجلس از اردوگاه حامیان به مجلس نخواهیم فرستاد ، چرا که استراتژی مدیریت سیاسی کنونی استان منزوی و دلسرد کردن جبهه حامیان و تقویت و میدان دادن به طرف مقابل است

عناوین ویژه