زمان بارگزاری این صفحه: 7:27 AM UTC

نوشته هایی با برچسب معاونت مطبوعاتی

رسانه های مشمول دریافت هزینه بیمه.

صدای گیلان – اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی فهرست مشمولین دریافت هزینه بیمه شش ماهه اول سال 1393 را منتشر کرد.

عناوین ویژه