زمان بارگزاری این صفحه: 12:46 AM UTC

نوشته هایی با برچسب معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فرخ بخت فومنی اولین معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد رشت شد

صدای گیلان- علیرضا فرخ بخت فومنی به عنوان اولین معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت منصوب شد

عناوین ویژه