زمان بارگزاری این صفحه: 10:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب معاون فرماندار شفت:ساماندهی تاکسی ها از وظایف شهرداری است.

معاون فرماندار شفت:ساماندهی تاکسی ها از وظایف شهرداری است.

صدای گیلان – حیدری نژاد: ساماندهي تاکسي ها و خودروهاي شخصي پلاک ويژه از وظايف ذاتي شهرداري است

عناوین ویژه