زمان بارگزاری این صفحه: 5:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب معاون قالیباف

اتهـام امنیتی معـاون شهردار تهران چیست؟

این مدیر ارشد شهرداری علاوه بر این اتهام امنیتی، به اختلاس نیز متهم است. او در قبال یکی از پارکینگ‌های عمومی شمال تهران نیز زمینی در خیابان فرشته دریافت کرده است.

عناوین ویژه