زمان بارگزاری این صفحه: 5:27 AM UTC

نوشته هایی با برچسب معدنی اندازند

لطفی؛ خرید آب معدنی پول دور ریختن است

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری (آبفا) گیلان گفت؛ خرید آب معدنی توسط شهروندان فقط پول دور ریختن است.

عناوین ویژه