زمان بارگزاری این صفحه: 6:58 PM UTC

نوشته هایی با برچسب معصومه حنانی

رئیس هیئت شطرنج گیلان انتخاب شد

رئیس هیئت شطرنج گیلان با کسب ۱۵ راُی مجمع بار دیگر به ریاست هیئت شطرنج گیلان انتخاب شد.

عناوین ویژه