زمان بارگزاری این صفحه: 9:08 AM UTC

نوشته هایی با برچسب معضلات رشت

نمره 10علوی به شورای شهر رشت

صدای گیلان – عضو شورای اسلام شهر رشت گفت: به عنوان یک عضو شورا و شهروند شهر رشت به عملکرد شورای اسلامی رشت نمره 10 می‌دهم.

شورای شهر رشت

عناوین ویژه