زمان بارگزاری این صفحه: 5:23 PM UTC

نوشته هایی با برچسب معضلات رشت

نمره 10علوی به شورای شهر رشت

صدای گیلان – عضو شورای اسلام شهر رشت گفت: به عنوان یک عضو شورا و شهروند شهر رشت به عملکرد شورای اسلامی رشت نمره 10 می‌دهم.

عناوین ویژه