زمان بارگزاری این صفحه: 5:14 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مقالات

انقلاب عاشورا؛ پایان تاریخ

“هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست” این آموزه گرچه از شعائر بدون حدیث است اما ریشه در حریت و فرهنگ این مردم دارد و فراتر از ملاحظات نژادی ، قومی ، جغرافیایی و دینی موید این حقیقت است.

عناوین ویژه