زمان بارگزاری این صفحه: 4:11 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ملک عبدالله

شادمانی داعش از مرگ پادشاه عربستان!

صدای گیلان – داعش؛ ما نمی خواستیم ملک عبدالله بمیرد بلکه می خواستیم سر او را از گردنش جدا کنیم.

عناوین ویژه