زمان بارگزاری این صفحه: 9:34 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ملک عبدالله

شادمانی داعش از مرگ پادشاه عربستان!

صدای گیلان – داعش؛ ما نمی خواستیم ملک عبدالله بمیرد بلکه می خواستیم سر او را از گردنش جدا کنیم.

پادشاه عربستان درگذشت

عناوین ویژه