زمان بارگزاری این صفحه: 12:10 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ملی شدن صنعت نفت

29 اسفند؛ روزی که نفت ملی شد

پس از نخست‌وزیری مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با تصویب این قانون شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع ید و صنعت نفت ایران در عمل ملی اعلام شد.

29اسفند

عناوین ویژه