زمان بارگزاری این صفحه: 6:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان

طرح جامع حفاظت از جنگل ها و مراتع تدوین می شود

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان گفت؛ ساختار سازمانی حفاظت از جنگل ها و مراتع بایستی متحول شود و برای این تعقییر و تحول نیاز به تدوین طرح جامع حفاظتی بشدت احساس می گردد .

طرح جامع حفاظت از جنگل ها و مراتع تدوین می شود

عناوین ویژه