زمان بارگزاری این صفحه: 10:45 PM UTC

نوشته هایی با برچسب منبع در امد داعش

فروش زنان و کودکان، منبع مهم درآمد داعش

روش زنان و کودکان علاوه بر این که یکی از مهمترین منبع درآمد داعش است، عاملی برای اغوا و جذب عناصر جدید از نقاط مختلف جهان به این گروهک به شمار می آید.

عناوین ویژه