زمان بارگزاری این صفحه: 3:54 PM UTC

نوشته هایی با برچسب منزل رییس شورای شهر

اخبار تکمیلی آتش سوزی در خانه رئیس شورای شهرکلاچای/ پدرزن و مادرزن متهم نیز در خانه حضور داشتند

آن شب پدرزن و مادرزنش میهمان خانه او بودند که مرد جوان بعد از درگیری، بنزین را روی فرش خانه ریخته بود تا دست به قتل خانواده و خودکشی بزند.

آتش سوزی در خانه رئیس شورای شهرکلاچای

عناوین ویژه