زمان بارگزاری این صفحه: 4:01 PM UTC

نوشته هایی با برچسب منطقه آزاد انزلی قیمت خودرو 93

مقررات جديد سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص فرآيند واردات خودرو و خدمات پس از فروش

اين سازمان ضوابط و مقررات انضباطي شديد تري براي وارد كنندگان خودرو در ايفاي تعهدات و ورود خودروها در نظر گرفته است

download (3)

عناوین ویژه