زمان بارگزاری این صفحه: 11:04 AM UTC

نوشته هایی با برچسب منطقه اسالم به خلخال

نجات 18خودروي گرفتار در برف در منطقه اسالم به خلخال

حمل و نقل؛ 18 خودروي گرفتار در برف نجات يافتند.

عناوین ویژه