زمان بارگزاری این صفحه: 4:36 AM UTC

نوشته هایی با برچسب منطقه ویژه اقتصادی استارا

نعیمی رز؛ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی آستارا هدیه ای ویژه به مردم این شهرستان است

نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه مرحله نهایی راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی آستارا در کارگروه تخصصی تأیید و به هیئت دولت ارجاع داده شده است، گفت: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی آستارا هدیه ویژه به مردم این شهر مرزی است.

عناوین ویژه