زمان بارگزاری این صفحه: 3:01 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مهران محراب پور

«محراب پور» رئیس شورای شهر چاف و چمخاله شد

مهران محراب پور با کسب ۵ رای برای یک سال به عنوان رئیس شورای شهر چاف و چمخاله انتخاب شد.

شورای شهر چاف و چمخاله

عناوین ویژه