زمان بارگزاری این صفحه: 11:14 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مهرداد امین لیلی

نام نویسی ۱۲نفر از لنگرود برای ورود به مجلس دهم/ اسامی

در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در لنگرود ۱۲ نفر ثبت نام کردند.

عناوین ویژه