زمان بارگزاری این صفحه: 6:28 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مه آفرید امیرخسروی

سرانجام دارایی های مه آفرید چه خواهد شد؟

مبلغ ۶۴۴ میلیارد تومان از دارایی مه آفرید امیر خسروی به عنوان جزای نقدی پرداخت شد که البته این مبلغ قبل از اعدام پرداخت شده بود .

عناوین ویژه